T400 ja T400S luokan rata on pituudeltaa 1400 m. Lätölaituri sijaitsee Suukarintien päässä. Rata
kierretään vastapäivään ja erä käsittää 10 kierrosta. Kilpailussa ajetaan 4 erää. (T400 rata.pdf)